HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
VI LETNIA AKADEMIA ONKOLOGICZNA
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera


DZIEŃ 1 - 10.08    DZIEŃ 3 - 12.08   

1. Co nowego w onkologii?
10 najciekawszych doniesień z kongresu ASCO 2016
dr hab. Piotr Potemski

2. Jak personalizować medycynę?
prof. dr hab. Barbara Pieńkowska - Grela

3. Bariery w dostępie
do nowoczesnych terapii celowanych w Polsce.
prof. dr hab. Joanna Chrostowska - Wynimko

4. Czy większość nowotworów
stanie się chorobami rzadkimi?
prof. dr hab. Piotr Wysocki

5. Zalety i ograniczenia terapii celowanych.
dr hab. Piotr Potemski

6. Jak interpretować testy określające ryzyko
zachorowania na nowotwór
dr Dorota Nowakowska

7. Medycyna personalizowana.
Dyskusja

8. Czy immunoterapia nowotworów
ma racjonalne podłoże?
prof. dr hab. Maciej Siedlar

9. Leki immunokompetentne w leczeniu
nowotworów klatki piersiowej
prof. dr hab. Dariusz M. Kowalski

10. Nowe możliwości leczenia
chłoniaków nieziarniczych
prof. dr hab. Andrzej Deptała

11. Szpiczak plazmocytowy - chorobą przewlekłą?
prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos

12. Postępy w immunoterapii nowotworów.
Dyskusja

13. Immunoterapia raka nerki
dr hab. Piotr Potemski

14. Gorący temat: Zakażenia HPV
w onkologii - nowe wyzwania
prof. dr hab. Włodzimierz Olszewski

15. Onkologiczny serwis dla dziennikarzy:
projekt Polskiej Ligi Walki z Rakiem
prof. dr hab. Jacek Jassem

16. Skoordynowana opieka i jej zastosowanie
dr n. med. Adam Kozierkiewicz

17. Breast Units, czyli kompleksowa opieka
nad chorymi na raka piersi
dr n. med. Elżbieta Senkus- Konefka

18. Rak piersi nie ogranicza
Fundacja Omea Life

19. Nowotwory układu moczowego
prof. dr hab. Paweł Wiechno

20. Nowotwory przewodu pokarmowego
prof. dr hab. Lucjan Wyrwicz

21. Przełomy w terapii czerniaka
prof. dr hab. Piotr Rutkowski

22. Jak powstają zalecenia AOTMiT?
Aneta Lipińska

23. Jak powstają analizy HTA?
dr hab. Maciej Niewada

24. O etyce finansowania leczenia
rzadkich chorób nowotworowych
prof. dr hab. Piotr Fiedor

25. Wpływ nowych terapii na budżet
Leszek Stabrawa

26. Prawa pacjenta
w obliczu ograniczonej dostępności leków
mec. Natalia Łojko

27. Czy stać nas na nowe leki w onkologii?
DyskusjaWSTECZ    DZIEŃ 1 - 10.08    DZIEŃ 3 - 12.08    STRONA GŁÓWNA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix