HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć

organizatorzy

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE 2016

Rezydencja Belweder Klonowa, ul. Flory 2, Warszawa 1 czerwiec 2016 rokuJak rozpoznać - niedokrwistość czy nowotwór krwi? - wstęp. Zespoły mielodysplastyczne (MDS) - mało znany, ale groźny nowotwór krwi


prof. Wiesław Jędrzejczak, kierownik Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:
Zespoły mielodysplastyczne to grupa chorób nowotworowych układu krwiotwórczego, występujących w wielu wariantach. W Polsce dotykają one około 2 tys. pacjentów rocznie - zwykle w starszym wieku. MDS mają podłoże genetyczne - dotąd zidentyfikowano ponad 150 mutacji, które je wywołują. Zachorowania występują również po chemio- lub radioterapii, stosowanej w leczeniu innego nowotworu. Nie są wyraźne granice między MDS a białaczkami. Terapia MDS polega albo na wyleczeniu, które to jest możliwe jedynie drogą przeszczepienia alogenicznych komórek krwiotwórczych, albo na umożliwieniu długiego życia z chorobą. O wyborze leczenia przesądza ocena czynnika prognostycznego u danego pacjenta, jego wiek i stan ogólny. Jednak agresywną terapię stosuje się u coraz młodszych pacjentów.


Możliwości leczenia MDS - indywidualne podejście do pacjenta


dr n. med. Krzysztof Mądry, Warszawski Uniwersytet Medyczny:
Diagnostyka w MDS nie jest prosta, ponieważ objawy tych chorób, jak niedokrwistość czy nawracające infekcje, nie są charakterystyczne. Większość pacjentów ze względu na wiek nie kwalifikuje się do transplantacji. Leczenie u chorych z zaawansowaną niedokrwistością polega na przetaczaniu płytek krwi lub podawaniu koncentratu krwinek czerwonych. Takie leczenie prowadzi jednak do przeładowania organizmu żelazem, w związku z czym potrzebne są kolejne leki. Pacjenci wysokiego ryzyka są leczeni azacytydyną, a dla osób z zespołem 5q- przeznaczony jest lenalidomid. Ten lek nie jest jednak w Polsce refundowany dla nowych pacjentów, choć ich grupa nie jest liczna.


Jakość życia chorych z MDS


Pacjentka
Pacjentka leczy się od roku 2011. Badanie cytogenetyczne potwierdziło u niej mutację, wskazującą na zespół 5q-. Szybką diagnozę chora zawdzięcza własnej dociekliwości przy interpretacji wyniku morfologii krwi obwodowej, wykonanej w ramach badań okresowych. Z początku pacjentka była jedynie monitorowana, potem otrzymywała erytropoetynę i miała przetaczaną krew. Obecnie otrzymuje lenalidomid. Leczenie doprowadziło do poprawy parametrów i utrzymania ich na osiągniętym poziomie.


WSTECZ     STRONA GŁÓWNA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix